3e KUIL-light set in gebruik!

mei 2013

Er is wederom geïnvesteerd! Vanaf mei 2013 zijn er 3 volledig operationele KUIL®-light sets beschikbaar. Met elke set kan een volledige kwalitatieve training uitgevoerd worden van 2 dagdelen aaneengesloten.

Ook maakt dit mogelijk dat een KUIL®-training aangeboden kan worden voor grotere groepen deelnemers. Op 16 mei hebben in Bakkeveen zo'n 35 deelnemers tegelijkertijd een KUIL®-training gevolgd!