Nieuw produkt: KUIL-assessment

vanaf 2012

Mede naar aanleiding van vragen van klanten is een nieuw product ontwikkeld: het KUIL®-assessment.

Het is een unieke combinatie van waarneembaar gedrag en gedragsrepertoire en assessment-tests.

Wij gebruiken daarvoor de KUIL®-light versie met daaraan gekoppeld één of meerdere testmodules. Het aantal en de inhoud van de testmodules is afhankelijk van de functie en werkzaamheden en de vraagstelling van de opdrachtgever.

De KUIL®-assessment is ontwikkeld i.s.m. Peter Gilsing van Idendo.


Voor bepaalde functies van specifieke beroepsgroepen (zoals bijvoorbeeld bevelvoerder en officier van dienst bij brandweerorganisaties) kan de KUIL®-assessment uitgebreid worden met een dag operationele oefeningen. Dan wordt tevens zicht gekregen op beroepsmatige kennis, kunde en houdingsaspecten.

De uitbreiding met een operationele assessment is ontwikkeld i.s.m. Jack Kusters van Provectus Academy bv.