• badding 1
  • palen 2
  • steiger 1
  • steiger 6

De KUIL®-methode wordt in een tweetal werkvormen uitgevoerd, altijd onder verantwoordelijkheid van één of meer gecertificeerde trainers. Voorafgaand aan een traject vindt altijd intensief vooroverleg en afstemming plaats met opdrachtgever en deelnemer(s). Vorm en inhoud van het uiteindelijke traject zijn afhankelijk van doelstelling, doelgroep en de specifieke wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever.

 

 

VASTE KUIL®-TRAININGSLOCATIES

 

Op onze vaste locaties in Westelbeers (Noord-Brabant) en in Assen (Drenthe) bevinden zich onze exclusieve KUIL®-locaties. Daar kunnen intensieve trainingen gegeven worden, variërend van 1 tot 16 dagdelen. Op beide locaties is goede hotelaccommodatie beschikbaar of te organiseren.

 

 

Mobiele KUIL® VERSIE

 

De Mobiele KUIL®versie is een volw aardige trainingsaanpak gebaseerd op de KUIL®-methodiek. De training kan op vrijwel elke locatie, zowel binnen als buiten, uitgevoerd worden.De Mobiele KUIL® versie kan als trainingsvorm van 2 uur tot maximaal 4 dagdelen verzorgd worden.

Daarnaast kan deze werkvorm ook ingezet worden als actieve werkvorm ('doe-activiteit’) bij dagvergadering, beleidsconferentie, cursus of leergang.