Functioneren en gedrag

Hoe iemand functioneert, wat diens competenties en kwaliteiten zijn, of een afdeling goed samenwerkt, of een team goed functioneert, dit alles maken wij op en beoordelen wij op basis van het gedrag dat we waarnemen en de effecten die dit geeft.

Gedrag en functioneren

Maar: waarom vertoont men bepaald gedrag? Gedrag komt niet zomaar tot stand. Men doet niet zomaar iets. Daaraan ten grondslag liggen intenties, doelen, belangen, behoeften. Daarnaast is er een leereffect: gedrag dat voldoet, dat ‘werkt’, wordt positief bekrachtigd. Via dit mechanisme ontstaan (onbewuste) gedragspatronen. Deze zijn bepalend hoe iemand functioneert in een bepaalde situatie. En dat geeft soms onbedoelde en ongewenste effecten en vraagt om verandering. 

De KUIL®-methodiek

 • Maakt onbewust gedrag bewust
 • Geeft inzicht in gedrag en gedragspatronen, op individueel en teamniveau
 • Geeft handvatten tot zelfsturing
 • Helpt bij het ontwikkelen van ‘nieuw’ en effectiever gedrag

Daardoor verbetert functioneren, worden doelen gerealiseerd en stijgt persoonlijk voldoening.

Mogelijke toepassingen van de KUIL®-methodiek

De KUIL®-methode wordt bij uitstek ingezet daar waar gedrag- en houdingsaspecten aan de orde zijn. En dat is eigenlijk overal waar mensen in organisaties functioneren, waar organisatiedoelen bereikt moeten worden en waar iemand (levens-)doelen wilt realiseren en persoonlijk welbevinden vergroten.

Naast deze toepassingsgebieden wordt de KUIL®-methode ook ingezet voor (vaak eenmalige) activiteiten, bijvoorbeeld als activerings- en motive­rings-instrument, of als startpunt bij reorganisatie of organisatieverande­ring (“Kick-off”-functie).

 • Leiderschap: leiding geven en leiding nemen
 • Persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit
 • Teamontwikkeling / Teambuilding /Samenwerken
 • Cultuurverandering, verandermanagement
 • Selectie en Assessment
 • Loopbaanontwikkeling, Arbeidsmobiliteit
 • Arbeids- en ziekteverzuim

Deze opdrachtgevers hebben een KUIL®-traject ingezet

Een KUIL®-traject inzetten voor uw team?