Onderbouwing van de Kuil®-trainingen

Theoretische modellen


KUIL®-trainingen worden ondersteund door theoretische denkmodellen, die deelnemers de benodigde handvatten geven om verworven inzichten toe te passen. Deze theoretische modellen zijn geïnspireerd op (onderdelen van) algemeen aanvaarde psychologische theorieën en invalshoeken en zijn complementair aan elkaar.

In de belangrijkste modellen die wij hanteren wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de vragen:

‘Waarom doe je wat je doet?’

Over het tot stand komen van gedrag en gedragsrepertoire, het opbouwen van karakteristieke gedragspatronen en beïnvloedingsmechanismen (GEDRAGSANALYTISCH MODEL);

‘Waarom reageren mensen op elkaar zoals ze reageren?’

Een verdere uitwerking over wederzijdse beïnvloeding en over de wetmatigheden en mechanismen die een rol spelen in interacties tussen mensen en het tot stand komen van interactiepatronen (KWADRANTENMODEL / LEARY); en, gegeven het voorgaande:

‘Hoe kan ik daar leiding en sturing aan geven?’

Over bewuste beïnvloeding van gedrag en welke gedragsstijl in welke situatie effectief is (LEIDERSCHAP en SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN).

Het basismodel is het GEDRAGSANALYTISCH MODEL. Daarmee wordt inzicht gegeven hoe individuele gedragspatronen tot stand komen en welke (onbewuste) processen daarbij een rol spelen. Frustratie, bekrachtiging en conditionering komen aan de orde en worden gerelateerd aan bewuste en onbewuste beïnvloedings-mechanismen. Inzicht wordt gegeven in onderliggende onbewuste en impliciete doelen en behoeften en specifieke waarden en normen, die ten grondslag kunnen liggen aan gedrag.

Een KUIL®-traject inzetten voor uw team?