Vorm & inhoud

Traningsvormen


De KUIL®-methode wordt in een tweetal werkvormen uitgevoerd, altijd onder verantwoordelijkheid van één of meer gecertificeerde trainers. Voorafgaand aan een traject vindt altijd intensief vooroverleg en afstemming plaats met opdrachtgever en deelnemer(s). Vorm en inhoud van het uiteindelijke traject zijn afhankelijk van doelstelling, doelgroep en de specifieke wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever.

Vaste KUIL®-trainingslocatie

Op onze vaste locatie in Westelbeers (Noord-Brabant) bevindt zich onze exclusieve KUIL®-locatie. Daar kunnen intensieve trainingen gegeven worden, variërend van 1 tot 16 dagdelen. Op de locatie is goede hotelaccommodatie beschikbaar.

Mobiele KUIL® versie

De Mobiele KUIL® versie is een volwaardige trainingsaanpak gebaseerd op de KUIL®-methode. De training kan op vrijwel elke locatie, zowel binnen als buiten, uitgevoerd worden. De Mobiele KUIL® versie kan als trainingsvorm van 2 uur tot maximaal 4 dagdelen verzorgd worden. Door de flexibele setting van de Mobiele KUIL® kunnen ook trainingsactiviteiten voor grotere groepen (tot zo’n 36 personen) uitgevoerd worden. 

Daarnaast kan de Mobiele KUIL® ook ingezet worden als actieve werkvorm (‘doe-activiteit’) bij dagvergadering, beleidsconferentie, cursus of leergang.

Een KUIL®-traject inzetten voor uw team?